88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

معاون توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران با ارزیابی فعالیت های تیم مراقبت در منزل، توسعه پایدار خدمات کیفی و کمی این تیم را به عنوان یک اصل مهم خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ در نشست معاونت های مختلف آسایشگاه، اهم فعالیت های جاری و گذشته این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه ریزی جهت تعویض سیستم عامل برق، نگاهی به وضعیت بازدید های پیش روی مجموعه، بررسی هزینه های واحد فضای سبز در ۹ ماه گذشته، تعیین تکلیف نهایی توزیع غذای کارکنان و راهکارهای عملی پرستاری بهینه  برای بیماران تحت نظر، از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.
دکتر فریبرز بختیاری معاون توانبخشی آسایشگاه کهریزک استان تهران در دهمین سال فعالیت تیم مراقبت در منزل، توسعه پایدار خدمات کیفی و کمی این تیم را یک اصل مهم و اساسی در زندگی معلولینی دانست که در جوار خانواده های خود، به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی می اندیشند.
وی عملکرد ۱۰ سال گذشته تیم مراقبت در منزل را گرچه قابل توجه دانست، اما گفت : از گذشته تا کنون برنامه های کاربردی مختلفی برای این عزیزان چه در حوزه‌های درمان، توانبخشی و حمایتی به وقوع پیوسته است که می توانست بهتر از این باشد.
دکتر بختیاری خاطر نشان کرد : تجربه کافی در طول مدت یاد شده به ما آموخته است که می توانیم بیشتر و بهتر خدمتگزار معلولین باشیم و به آنان با شیوه های گوناگون، حضور در اجتماع و درس خودباوری را بیاموزیم.
معاون توانبخشی آسایشگاه اطمینان خاطر داد در آینده نزدیک با توسعه فعالیت های این تیم، شاهد تحولات اساسی در زندگی معلولین عضو تیم مراقبت در منزل باشیم و به رسالت خود با دقت و توجه ویژه عمل کنیم.
در حال حاضر ۳۵۰ نفر از معلولین ساکن در منازل خود، عضو تیم مراقبت در منزل آسایشگاه خیریه کهریزک هستند و با تصمیم هیأت مدیره موسسه خیریه کهریزک قرار است این جمع به عدد ۵۰۰ نفر افزایش یابد. انواع خدمات توانپزشکی، درمانی، اجتماعی و حمایتی از جانب تیم مراقبت در منزل در برنامه زندگی اعضاء این تیم قرار دارد.