88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تهران اشاعه دانش و فرهنگ میان مددجویان را رسالتی بزرگ برای معلمان افتخاری این مجموعه دانست و بر حمایت همه جانبه از این قشر تلاشگر تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه  خیریه کهریزک ؛ دکتر حسین نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک،اهالی فرهنگ و معلمان را مورد اعتماد ترین افراد جامعه دانست که همگان احترام ویژه ای برای آنان قائل هستند.

 وی که در مراسم بازگشایی مدرسه مددجویان و در جمع فرهنگیان و سایر مدعوین سخن می گفت، تصریح کرد: وقتی می گوییم ( کهریزک، مکانی است برای زندگی کردن نه زنده ماندن ) ،یکی از مولفه های اصلی این عبارت، بخش فرهنگ و مطالعه است که باب تعاملات اجتماعی و بالندگی را برای مخاطبان خود می گشاید.

دکتر نحوی نژاد خطاب به معلمان افتخاری کهریزک خاطرنشان کرد: تبسمی که امروز بر چهره دانش آموختگان و دانش آموزان این خانه است، مدیون و مرهون فداکاری های شماست و ما در مقابل این همه تواضع و مهربانی، سر تعظیم فرود می آوریم و سپاسگزار محبت های بی دریغتان هستیم.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، نیکوکاران همه عرصه‌های خدمت رسانی را قابل احترام و ستایش عنوان کرد و از پیشگاه خداوند متعال، عافیت دنیا و عاقبت بخیری همه این گرامیان را خواستار شد.