88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در نخستین ساعات صبح روز جهانی معلولین با حضور بر بالین معلولین بیمار، به عیادت و دلجویی از آنان پرداخت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ بخش های مراقبت از معلولین بیمار در اولین ساعات صبح روز جهانی معلولین،پذیرای دکترنحوی نژاد و معاونین  وی شد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در دیدار با عزیزان بیماری که تحت درمان کادر پرستاری و مراقبتی قرار دارند، گفت: گرچه هرگز نمی توانم عمق رنج بیماری شما را درک کنم، اما بدانید که این رنج تا بهبودی کامل بین ما مشترک خواهد بود.

وی اضافه کرد: همه امکانات درمانی و پزشکی در خدمت شماست تا هرچه زودتر سلامتی خود را باز یابید و به بخش های محل زندگیتان بازگردید.

دکتر نحوی نژاد خطاب به پرستاران شاغل در بخش های مراقبتی هم گفت: تمام امید این بیماران بعد از خدا به شماست و این شما هستید که می توانید نور امید و نشاط را در دل آنان روشن نگه دارید.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک اظهار امیدواری کرد هیچ معلولی به غیر از رنج معلولیت دچار بیماری نشده و بتواند همانند همنوعان خود به کار و فعالیت و زندگی عادی مشغول شود