88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، یکی از رسالت های اصلی این مراکز در بخش معلولین را توانبخشی دانست و بر اهمیت این مقوله در زندگی یکایک معلولین تأکید کرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در نشست مشترک خانواده های جوانان معلول با مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک ، بر اهمیت دیدارهای فصلی بین دو طرف جهت برقراری ارتباطات اجتماعی و بیان مشکلات احتمالی تأکید شد .

در ابتدای این نشست ، جمعی از خانواده های حاضر در همایش همدلانه به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون وضعیت بستگان معلول خود در کهریزک پرداختند و خواستار برطرف شدن مشکلات شدند . مروری بلر مقررات جاری توسط مدیر امور اجتماعی و بررسی وضعیت روحی و روانی معلولین توسط روانشناس این بخش ها ، از دیگر برنامه های هم اندیشی خانواده های معلولین با مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک بود .

دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، توانبخشی مبتنی بر خانواده را بهترین روش برای آسایش معلولین در اجتماع دانست و گفت : اگر فرصت ها ، امکانات و شرایط زندگی افراد معلول در کنار خانواده فراهم باشد ، نه تنها شاهد انزوا و پیشرفت جسمی و روحی معلولین نخواهیم بود ، بلکه بیشترین رضایتمندی را در زندگی پیش روی آنان مشاهده خواهیم کرد .

وی تصریح کرد :بسیاری از خانواده ها با اصل توانبخشی مبتنی بر خانواده موافقند و تا زمانی که کارد به استخوان  نرسیده باشد ، حاضر نیستند معلولین خود را به مراکز نگهداری بسپارند .

نحوی نژاد با اشاره به هزینه های جاری جهت اداره امور کهریزک نیز گفت : برآوردها نشان بسیار ناچیز بوده و تنها راه تأمین هزینه ها |، پشتوانه های مردمی است که آن هم متأسفانه در تنگناهای اقتصادی کنونی دچار افت و خیزهای فراوانی شده است .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با دعوت از خانواده های معلولین ساکن در کهریزک برای مشارکت هر چه بیشتر در فعالیت های جسمی و پیگیری امور درمان عزیزان خود ، تأکید کرد : هر اندازه که مشارکت خانواده ها و همراهی آنان با مسئو.لین آسایشگاه بیشتر باشد ، به همان اندازه وضعیت سلامت و نگهداری معلولین با سهولت بیشتری برای دست اندرکاران قابل پیگیری خواهد بود .