88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

طی حکمی از سوی مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، دکتر نحوی نژاد به عنوان قائم مقام مدیر این مجموعه خیریه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک طی حکمی، دکتر حسین نحوی نژاد را به عنوان قائم مقام مدیر این مجموعه خیریه منصوب کرد.
دکتر حسین نحوی نژاد دارای مدرک تحصیلی پزشکی عمومی و دکترای تخصصی سالمندان (MPH) از دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توانبخشی تهران است.
معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، مدیر کل بهزیستی استان گیلان، مدیر کل دفتر توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور و رئیس شورای ملی سالمندان، از سوابق اداری دکتر حسین نحوی نژاد است.