88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک آقای صوفی نژاد را از شاگردان این مکتب دانست که خودشان به درجه استادی رسیده و شاگردان بسیاری را تربیت کرده اند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دکتر نحوی نژاد در آئین نکوداشت محمدرضا صوفی نژاد مدیر سابق آسایشگاه خیریه کهریزک ، اظهار داشت : اگر عشق الهی و حمایت های خداوند نباشد ، یک واحد جغرافیایی همچون کهریزک در دل مردم زنده نمی شود تا به یاری آن بشتابند و آستین همت بالا زده و شایسته ترین خدمات را به مددجویان آن ارائه دهند .

دکتر نحوی نژاد بیان داشت : خدا را در دل های شکسته می توان یافت و  امروز من و بسیاری دیگر آمده ایم تا شاهد و ناظر آن باشیم که چگونه خداوند پشتیبان کسانی است که امیدوارانه با رنج ناشی از معلولیت و کهولت و ناتوانی ، به زندگی خود ادامه می دهند .

وی پایه گذار مکتب کهریزک را پدران اعضاء هیأت امناء و مدیره مؤسسه خیریه کهریزک برشمرد و اذعان داشت :

این مکتب انسان ساز در طول 50 سال گذشته ، فرهیختگان زیادی را به جامعه معرفی کرده تا یاریگر نیازمندان باشند . اگر حمایت ها و تدابیر اعضاء هیأت امناء و مدیره مؤسسه که فرزندان آن بزرگان هستند ، نباشد ، قطعاً این مکتب نخواهد توانست به ادامه حیات گوهر بار خود ادامه دهد .

دکتر نحوی نژاد افزود : آقای صوفی نژاد روزگاری خود از شاگردان این مکتب انسان ساز بودند ، اما با توکل به خداوند و پشتیبانی خیرین به درجه استادی رسیده و شاگردان بسیاری را نیز تربیت و تحویل جامعه دادند تا آنان نیز خدمتگزاران صدیقی برای محرومین و نیازمندان باشند .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با ادای احترام به خانواده آقای صوفی نژاد نیز گفت :

پدر شما به جامعه خود تعلق دارد . ایشان بیشتر عمر خود را وقف خدمت به جامعه ای کرده است که هر یک به نوعی نیازمند حمایت هستند و از محل همین حمایت ها ، بسیاری افراد توانسته اند با آرامش و آسایش زندگی کنند . خداوند آرامش و خوشبختی را نصیب شما کرده است و امید داریم همچنان این آرامش ، میهمان خانه و خانواده شما باشد .