88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

حضور بر بالین یکایک بیماران بستری، دیدار با پدران و مادران سالخورده و نیز نشست با جوانان معلول، از برنامه های کاری قائم مقام آسایشگاه خیریه کهریزک در ایام نوروز بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دکتر نحوی نژاد قائم مقام آسایشگاه خیریه کهریزک در ۳ روز متوالی با حضور در تمامی بخش های مختلف بستری مددجویان، با یکایک آنان دیدار کرد.

حضور در بخش های مراقبت خاص بیماران و پیگیری وضعیت درمان سالمندان تحت نظر، از دیگر برنامه‌های دکتر نحوی نژاد در ایام نوروز بود.

وی به هنگام حضور در بخش های محل اقامت جوانان معلول، از آنان خواست تا با بیان دیدگاه های خود، راهنمای خوبی برای خادمین کهریزک باشند.

دکتر نحوی نژاد خطاب به مسئولین بخش ها و ناظران پرستاری نیز گفت : تنها تأمین ملزومات مورد نیاز و رفع خواسته های روزانه مددجویان، وظیفه عمومی نیست، بلکه باید با ایجاد شرایط و بسترهای مناسب، زمینه برطرف شدن دغدغه های ذهنی و عاطفی آنان فراهم گردد.

وی همچنین یادآور شد : نیازهای هر انسانی، دامنه های مختلفی دارد. مددجویان آسایشگاه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین باید تلاش کنیم تا در رفع مشکلات و مسائل آنان بهترین عملکرد را داشته باشیم.

قائم مقام آسایشگاه خیریه کهریزک قول داد تا با پیگیری‌های مجدانه، رفاه و آسایش عمومی در این مجموعه خیریه به مطلوب ترین حالت ممکن برسد.