88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

طی حکمی از سوی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک، دکتر حسین نحوی نژاد به عنوان مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با ابلاغ رسمی از سوی دکتر احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک، دکتر حسین نحوی نژاد به عنوان مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است : « نظر به دانش و سوابق و تجربه موثر جنابعالی و اهمیت برنامه ریزی امور مدیریتی آسایشگاه جهت ارتقاء کیفیت جامعه هدف و اعمال نظارت های مسئولانه و با عنایت به تجربیات بی بدیل شما در فعالیتهای مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب می نمایم ».

دکتر نحوی نژاد دارای مدرک تحصیلی پزشکی عمومی و دکترای تخصصی سالمندان (MPH) از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توانبخشی ایران است.

وی در حالی به مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب شد که پیش از این در سمت هایی چون معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، مدیر کل بهزیستی استان گیلان، مدیر کل دفتر توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور و ریاست شورای ملی سالمندان منشأ خدمات ارزنده ای در زمینه خدمات به جامعه هدف سالمندان و معلولین بوده است.