88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر محسن نفیسی پس از یک عمر فعالیت های خیرخواهانه و انساندوستانه، به دیار باقی شتافت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ خبر ناگوار بود؛ دکتر محسن نفیسی، یار باوفای آسایشگاه خیریه کهریزک بدرود حیات گفت.

دکتر نفیسی که از آغازین سال تأسیس آسایشگاه خیریه کهریزک در کسوت متخصص داخلی، نقشی بی بدیل در معالجه و درمان مددجویان داشت، تا زمانی که توان طبابت را در خود می دید، همواره به این رسالت الهی پایبند بود.

روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با عرض تسلیت و تعزیت به خانواده مکرم ایشان، جامعه پزشکی کشور و مددجویان و کارکنان  آسایشگاه خیریه کهریزک، علو درجات آن یار سفرکرده را از خداوند منان خواهان است.