88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

علی رضا فخاری استاندار تهران با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک استان کهریزک، به دیدار و دلجویی از سالمندان و معلولین این مجموعه خیریه شتافت.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک استان تهران ؛ استاندار تهران و هیأت همراه ، دیدار و گفتگو با سالمندان و معلولین ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک را در برنامه کاری خود قرار دادند.
علی رضا فخاری همچنین در نشستی با مدیران و مسئولان آسایشگاه خیریه کهریزک، به بررسی مشکلات و مسائل مربوط به اداره این مجموعه خیریه پرداخت.
وی با اشاره به درس آموز بودن این دیدار، اظهار داشت : امروز در مرکزی هستیم که این شرایط ممکن است برای هر انسانی چه در دوران کهولت و غیر از آن پیش بیاید و نیازمند رسیدگی های ویژه ای باشند، گروهی از انسان های برگزیده جمع شدند تا مددکار کسانی باشند که فاقد توانایی لازم برای ادامه زندگی به هر شکل خاص هستند.
وی افزود : به لحاظ روحی و روانی اینجا نقطه ای است که انسان امید ها و آرزوها را بیشتر لمس می کند و به این درک می رسد که سلامتی چه نعمت بزرگی است و زیباتر از آن این است که کسانی علیرغم داشتن مشکلات، در کنار این عزیزان قرار گرفته و خود را وقف خدمت و زندگی بدون غل و غش این گرامیان می کنند.
فخاری با تبریک به همه خادمان کهریزک که متحمل چنین زحمات ارزشمندی می شوند، گفت : قطعاً این تلاش ها و زحمات در لوح الهی محفوظ خواهد ماند.
استاندار تهران با بیان اینکه رفع مشکلات کهریزک را وظیفه خود و همکارانش می داند، بر بررسی هرچه سریعتر مسائل مطرح شده تأکید کرد.