88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ایجاد شور و نشاط ورزشی، دیدار با سالمندان و معلولین و اهدا کمک های نقدی، از اهداف حضور اعضاء کمیته ایروبیک استان تهران در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در نخستین ساعات یک روز بهاری، ورزشگاه پوریای ولی آسایشگاه خیریه کهریزک میهمانان صمیمی و جوانی را در کنار سالمندان و معلولین ورزشکار به خود دید. جوانانی که اعضاء هیأت ورزشهای همگانی « کمیته ایروبیک » استان تهران هستند و آمده بودند تا شور و نشاط ورزشی را در کهریزک دوچندان کنند.

دیدار و گفتگو با سالمندان در بخش های مختلف بستری، اهدا کمک های نقدی به صندوق آسایشگاه و توزیع هدایای ورزشی به ورزشکاران حاضر در ورزشگاه پوریای ولی، از دیگر اقدامات شایسته این جوانان در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

لیلا پناهی مسئول کمیته ایروبیک استان تهران در گفتگو با خبرنگار کهریزک اظهار داشت : یک روز سرشار از شادی و مهربانی را در کنار عزیزانمان گذراندیم تا خاطره‌ای خوش را در تقویم زندگی خود ثبت کنیم.

پناهی با بیان اینکه در هر شرایطی می توان ورزشکار و سلامت بود، تصریح کرد : از اهداف اصلی ورزش های همگانی علاوه بر افزایش سلامتی و تندرستی، ایجاد همبستگی و کار گروهی است که ما امروز هم مانند دیگر روزهای سال نشان دادیم که می توانیم با کمک به دوستان خود در کهریزک، همچنان به وحدت رویه خود ادامه دهیم.

مسئول کمیته ایروبیک استان تهران با تقدیر از مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک که موجبات نشاط ورزشی سالمندان و معلولین را فراهم می آورند، از همه اقشار جامعه دعوت کرد تا با تحرک ورزشی به فکر زندگی توأم با آرامش و سلامتی باشند.