88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر نحوی نژاد در جمع خانواده های پدران و مادران سالخورده ساکن بخش های بنفشه، به روز رسانی کیفیت خدمات و ایجاد تحول را از اهداف همیشگی مدیران و دست اندرکاران کهریزک دانست و بر همکاری بیشتر خانواده های مددجویان در رفع مشکلات موجود تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در دومین دور از هم اندیشی خانواده های مددجویان با مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک، نوبت به خانواده های پدران و مادران سالخورده ساکن بخش های بنفشه رسید تا در فضایی همدلانه، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را پیرامون بهبود کیفیت زندگی مددجویان ارائه کنند.

تقدیر و تشکر چند باره از زحمات کادر پرستاری، بررسی مشکلات خانوادگی مددجویان، نحوه توزیع داروهای بیماران و وضعیت درمان آن دسته از سالمندانی که نیاز به اعزام و بستری در بیمارستان دارند، عمده مباحث مطرح شده توسط خانواده ها در این جلسه بود.

در بخشی از این نشست، دکتر نحوی نژاد با تشکر از خانواده های مددجویان که به زندگی عزیزان خود در کهریزک اهمیت ویژه قائل هستند، گفت : وضعیت نامناسب اقتصادی و تنگناهای مالی موجود گریبانگیر آسایشگاه نیز شده است و بسیاری از کمک های مردمی کاهش یافته که این امر باعث بروز مشکلات عدیده ای در خدمت رسانی به مددجویان می شود.

نحوی نژاد در ادامه افزود : در شرایط حساس کنونی، همراهی و همکاری خانواده های مددجویان بویژه در امور درمانی و پرداخت به موقع کمک هزینه بستری می تواند کمک شایانی به بهبود اداره امور در کهریزک کند.

وی استاندارد های موجود در کهریزک را قابل قیاس با هیچ مرکز نگهداری در کشور ندانست و گفت : شاخص هایی چون زخم بستر، سقوط در سالمندان و کیفیت برتر زندگی معرف عملکرد سیستم مطلوب پرستاری است و سعی می کنیم همواره در ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات کوشا باشیم.

حسین نحوی نژاد  برگزاری جشن ها، سفرهای تابستانی و گردش های یک روزه، تغذیه مناسب و رعایت بهداشت عمومی مددجویان را از بخش های جدایی ناپذیر برنامه های مدیران آسایشگاه اعلام و تصریح کرد : همه ما معتقدیم باید در خدمت سالمندان و معلولین این مجموعه باشیم و زندگی مناسبی را در شأن و منزلت آنان ایجاد کنیم. شما خانواده های مددجویان نیز می توانید در این امر کمک حال ما باشید تا انتظارات به حق ایجاد شده محقق شود.