88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بررسی مشکلات قضایی و دیدار با سالمندان و معلولین، از دلایل حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از آسایشگاه خیریه کهریزک عنوان شده است.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دکتر حمید عسگری پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار و هیأت همراه با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، به دیدار پدران و مادران سالخورده این مجموعه خیریه آمدند .

وی با تقدیر از عملکرد مدیران و کارکنان آسایشگاه در خدمات رسانی به مددجویان، از عموم خیرین برای حمایت همه جانبه در تأمین نیازهای اساسی کهریزک دعوت کرد.

عسگری پور با ابلاغ سلام گرم دکتر علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران به مددجویان و کارکنان آسایشگاه ، حل مشکلات  قضایی و رفع موانع موجود در اداره هرچه بهتر این مجموعه خیریه را مورد تأکید قرار داد.