88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

آشنایی با روش های درمان سالمندان و معلولین، دیدار از بخش های مختلف بستری و آمادگی برای همکاری داوطلبانه، دلایل حضور دانشجویان دندانپزشکی در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ جمعی از دانشجویان دندانپزشکی از دانشگاه های تهران و شیراز با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، از نزدیک با خدمات درمانی و مراقبتی جاری آشنا شدند.

دکتر شروان شعاعی مسئول فنی دندانپزشکی آسایشگاه درباره جزئیات این دیدار گفت: دانشجویان فوق پیش از حضور در کلینیک دندانپزشکی، یک دوره تئوری در زمینه درمان سالمندان و معلولین را گذرانده و پس از آن از نزدیک شاهد و ناظر درمان بیماران بودند.

وی تصریح کرد: در شرحی جامع برای دانشجویان، تفاوت های عمده درمان سالمندان و معلولین با سایر افراد جامعه تشریح و تبیین گردید تا در آینده کاری آنان و نیز در صورت همکاری داوطلبانه، تاثیرگذار باشد.

دکتر شعاعی با قدردانی از کلیه مسئولین آسایشگاه که موجبات این دیدار علمی را فراهم نمودند، هم گفت : اجرای طرح بهداشت یاران دهان و دندان، همچنین رعایت اصول بهداشتی و درمانی در درمان مددجویان از بارزترین نکاتی بود که دانشجویان حاضر در این بازدید به آن اشاره داشتند.