88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کسب تجربه ؤ نحوه تعامل با روانشناسانی که در مراکز نگهداری از سالمندان اشتغال دارند، از اهداف اصلی این دیدار ذکر شده است.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ جمعی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه پیام نور پاکدشت با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، به دیدار پدران و مادران سالخورده رفتند.
گفتگوی ۳ ساعته با سالمندان و دیدار با روانشناسان شاغل در آسایشگاه، از برنامه های آموزشی این دانشجویان مقطع کارشناسی در زمان حضور در کهریزک بود.
دکتر لهراسبی مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور پاکدشت با تمجید از عملکرد کادر پرستاری و روانشناسی آسایشگاه، اظهار داشت : تجربه بسیار خوبی بویژه برای آن دسته از دانشجویانی بود که اولین بار در چنین مراکزی حاضر می شدند تا از نزدیک شاهد زندگی جمع کثیری از سالمندان در محیطی به دور از خانه باشند.
وی دلجویی از سالمندان، دانش افزایی، کسب تجربه و نحوه تعامل با روانشناسانی که در مراکز نگهداری از سالمندان زندگی می کنند را از دیگر دستاوردهای این حضور دانست و گفت : آنچه از کتب درسی برای دانشجویان ارائه می شود و دیدن رویدادهایی که در سرای سالمندان وجود دارد، مباحث متفاوتی نیست، اما برخورد نزدیک با وقایع موجود می تواند به مراتب دانش دانشجویان را افزایش دهد.
دکتر لهراسبی اذعان داشت : صبوری در زندگی و تحمل شرایط خاص آن هم در دوران سالمندی، شاید بهترین درسی باشد که این جوانان در آسایشگاه خیریه کهریزک آموختند و قطعاً برای دیگر دوستان و همکلاسی های خود نیز خواهند گفت که در چنین مراکزی چه می گذرد و چگونه می توان به آسانی از تجربیات انبوه موجود، صاحب دانش بیشتری شد.