88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در این دیدار، خدمات جامع سالمندی و توسعه فعالیتهای درمانگاه دکتر حکیم زاده در دستور کار مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک و بیمارستان فیروزآبادی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دکتر نحوی نژاد با حضور در بیمارستان فیروزآبادی، به عیادت یکی از مددجویان تحت پوشش آسایشگاه خیریه کهریزک رفت و از نزدیک روند درمان این مددجو را مورد بررسی قرار داد.
دکتر نحوی نژاد همچنین در نشستی با مهندس عرب مدیر بیمارستان فیروزآبادی، از زحمات ارزشمند کادر درمان آن بیمارستان در سرویس دهی به بیماران کهریزک قدردانی کرد.
وی با یادی از دکتر حکیم زاده موسس آسایشگاه خیریه کهریزک، اظهار داشت : خوشحال هستیم از اینکه اندیشه تاسیس کهریزک توسط دکتر حکیم زاده زمانی به وقوع پیوست که ایشان خود رییس بیمارستان فیروزآبادی بودند.
دکتر نحوی نژاد اضافه کرد : در حال حاضر آسایشگاه خیریه کهریزک علاوه بر نگهداری و توانبخشی جمع کثیری از سالمندان و معلولین، خدمات جامع سالمندی را نیز در برنامه خدماتی خود دارد تا آن دسته از هموطنانی که نیاز به خدمات پرستاری و مراقبتی از سالمندان خود در منازلشان دارند، به سهولت بتوانند این خدمات را از کهریزک دریافت کنند.
توسعه فعالیتهای درمانگاه دکتر حکیم زاده توسط مسئولین بیمارستان فیروزآبادی، از دیگر بحث های مطرح شده در این دیدار بود که دکتر نحوی نژاد به آن اشاره و یادآور شد : تخصصی شدن خدمات درمانگاه دکتر حکیم زاده در آینده نزدیک می تواند علاوه بر ارائه خدمات بهینه به مددجویان، زمینه را برای خدمت رسانی به اهالی محروم و نیازمند منطقه فراهم آورد.
در این دیدار، مهندس عرب مدیر بیمارستان فیروزآبادی با استقبال از دکتر نحوی نژاد، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در سرویس دهی مناسب به مددجویان آسایشگاه و نیز در اختیار قرار دادن تجربیات کادر درمان آن بیمارستان برای توسعه فعالیتهای درمانگاه دکتر حکیم زاده اعلام کرد.