88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

آشنایی با زنجیره سلامت جامع توانبخشی، دیدار از بخش های مختلف بستری و طراحی دوره های آموزشی کارآمد نیروهای مراقبت از سالمندان، از اهداف حضور دکتر محسن شتی در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با حضور دکتر شتی رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آسایشگاه خیریه کهریزک، طراحی دوره های آموزشی جهت نیروهای مراقبت از سالمندان در دستور کار قرار گرفت.

دکتر شتی در نشست با دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک و مدیران مرکز علمی کاربردی این مجموعه با بیان اینکه هم اکنون بیش از چهار میلیون و ششصد هزار نفر سالمند نیازمند مراقبت در کشور وجود دارد، گفت : تنها نزدیک به صدهزار نفر از سالمندان در مراکز مراقبتی نگهداری می شوند و بقیه آنها در منازل خود یا خویشاوندان تحت نظر هستند.

وی همچنین تصریح کرد : با این وجود می بایست ۹ میلیون پرسنل کارآزموده برای مراقبت از سالمندان در کشور داشته باشیم که این مهم نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی است.

دکتر شتی با تأیید طرح های اعلام شده از سوی مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک در زمینه آموزش مراقبت از سالمندان نیز گفت : در مرحله نخست، طراحی دوره‌های آموزش سریع و کارآمد در دستور کار قرار می گیرد، پس از آن طراحی دروس دانشگاهی و در نهایت با مشارکت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه خیریه کهریزک دوره های آموزشی به شکل تخصصی برای پزشکان و کارشناسان عملیاتی خواهد شد.

در ابتدای این نشست تخصصی، دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک طراحی و راه اندازی شبکه جامع خدمات سالمندان و معلولین به شکل گسترده در کشور و ارائه الگوهای موفق به متولیان امر از جمله سازمان های بیمه ای جهت فراگیر کردن خدمات طرح یاد شده را مورد تأکید قرار داد که امید است با پشتیبانی های لازم و برنامه ریزی های انجام شده در آینده نزدیک شاهد اجرای این مهم در سطح گسترده باشیم.