88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

داود خادم رئیس جدید بهزیستی شهرستان ری با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک ، از نزدیک با نحوه سرویس دهی به مددجویان تحت پوشش این مجموعه خیریه بیشتر آشنا شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریک ؛ رئیس بهزیستی شهرستان ری در زمان حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک ، خدمات جاری در این مجموعه به ویژه بخشهای محل نگهداری بیماران ام اس و درمانی را در منطقه و کشور بی نظیر دانست .

وی همچنین در نشستی با دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، تعاملات دوجانبه را باعث بهینه تر شدن و ارتقاء سطح سلامت سالمندان ، معلولین و بیماران ام اس کهریزک برشمرد و آمادگی لازم را در این زمینه اعلام کرد .

در ابتدای این دیدار دکتر نحوی نژاد با ابراز خرسندی از حضور رئیس جدید بهزیستی شهرستان ری در آسایشگاه خیریه کهریزک ، بر لزوم همکاری و همفکری کارشناسان دو مرکز  در تمامی زمینه ها تأکید کرد .

دکتر نحوی نژاد با اشاره به در پیش­رو بودن روز جهانی معلولین اظهار داشت : برگزاری مشترک این دو مناسبت مهم می تواند علاوه بر روحیه بخشی به معلولینی که سالهاست تحت پرستاری پر تلاش ترین انسانهای جامعه روزگار سپری می کنند ، زمینه ساز تعاملات گسترده در حوزه های مهم همچون توانبخشی و رفع مشکلات درمانی مددجویان خواهد شد .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با بیان اینکه منتظر حضور سبز کارشناسان آن مرکز در کهریزک هستیم ، خاطر نشان کرد : همه ما بر اهمیت توانبخشی مددجویان به ویژه کسانی که از کمترین توان جسمی و حرکتی برخوردارند ، هستیم و می توانیم با همفکری و بهره گیری از توانمندی های دو حوزه خدمات شایانی را به جامعه هدف ارائه نمائیم .