88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

سردار مصطفی محمد نجار با هدف دیدار و دلجویی از سالمندان و معلولین و گفتگو با هیئت مدیره موسسه خیریه کهریزک، روز سه شنبه 3 خرداد ماه، در این مجموعه خیریه حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ سردار مصطفی محمد نجار با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، به دیدار سالمندان و معلولین رفت و سپس در نشست مشترک با اعضای هیأت مدیره و امنا کهریزک، به بررسی راهکارهای مناسب برای همکاری با این موسسه پرداخت.

سردار نجار با ابراز خرسندی از حضور در کهریزک، اظهار داشت : اتکا به پشتوانه مردمی و جلب مشارکت های عمومی، از توانمندی‌های مسئولان کهریزک است که خوشبختانه این امر باعث رونق زندگی جمع کثیری از سالمندان و معلولین کشور شده است.

وی هوشمندسازی ارتباطات و استفاده از روش های نوین را از راهکارهای مناسب برای ادامه اداره کهریزک دانست و گفت : در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح این قابلیت وجود دارد تا همکاری همه جانبه با مدیران کهریزک در دستور کار قرار گیرد.

رییس قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی مدون، این قرارگاه بتواند مشارکتی تاثیرگذار در اداره امور کهریزک داشته باشد.