88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر نحوی نژاد در دیدار نوروزی با مدیران ، ناظران و مسئولان بخش های مختلف بستری، بر رفع مشکلات و چالش های پیش روی این واحد تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در گردهمایی مدیران و کارکنان واحد پرستاری، مشکلات و مسائل پیرامون این واحد به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در این نشست، دکتر نحوی نژاد قائم مقام آسایشگاه خیریه کهریزک با تبریک فرارسیدن سال جدید به همه تلاشگران عرصه سلامت، سالی توأم با آرامش و آسایش برای یکایک کارکنان مجموعه آرزومند شد.

وی شنیدن صدای کارکنان و ابراز چالش های پیش روی آنان از نزدیک را امری تاثیرگذار در رفع دغدغه‌های کاری دانست و گفت :بر این امر آگاهی کامل داریم چنانچه مسائل و مشکلات کارکنان بویژه در حوزه پرستاری به حداقل برسد، به همان اندازه در بهبود کیفیت زندگی مددجویان تأثیرات مثبت قابل مشاهده خواهد بود.

دکتر نحوی نژاد با نگاهی به وضعیت سلامت روحی و روانی کارکنان واحد پرستاری نیز گفت : بیشترین آسیبی که متوجه کادر پرستاری آسایشگاه می توان از آن یاد کرد، مسائل روحی و روانی است که تأثیر آن بر روند خدمت رسانی کاملاً قابل توجه خواهد بود. بنابراین تلاش خواهیم کرد تا با برنامه ریزی و طرح دیدگاه های مختلف، این آسیب ها را به کمترین میزان برسانیم.

قائم مقام آسایشگاه خیریه کهریزک از همه مدیران و کارکنان واحد پرستاری خواست تا در آینده پیش رو، از بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات، ذره ای به خود تردید راه ندهند تا مسیر برای خدمتگزاری شایسته تر هموار گردد.