88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

امضاء تفاهم نامه همکاری در زمینه توسعه خدمات درمانی و مراقبتی و دیدار از بخش های مختلف بستری سالمندان و معلولین، از اهداف اصلی حضور مدیران بانک سپه در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دکتر فاضلی نژاد از مدیران بانک سپه و هیأت همراه با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، از بخش های مختلف بستری سالمندان و معلولین دیدن کردند.

این هیأت در نشستی با دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک به بررسی راهکارهای مناسب جهت همکاری های گسترده در زمینه های گوناگون پرداخت.

تجهیز و به روز رسانی ملزومات درمانی درمانگاه دکتر حکیم زاده جهت سرویس دهی بهینه به مددجویان و سایر مراجعه کنندگان و نیز کمک به توسعه خدمات تیم مراقبت در منزل برای بهبود کیفیت زندگی بیماران ساکن در منازلشان، از عمده مباحث مطروحه در این نشست بود.

در ابتدای این نشست، دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با استقبال از حضور مدیران بانک سپه در کهریزک اظهار داشت : از هر طرحی که بتواند در محرومیت زدایی و درمان بیمارانی که به درمانگاه دکتر حکیم زاده کمک کند، حمایت می کنیم.

وی با بیان اینکه جامعه رو به سالمندی می رود، اضافه کرد : مراکز نگهداری دیگر پاسخگوی نیازهای سالمندان در آینده نزدیک نخواهند بود و استفاده از خدمات تیم های مراقبت در منزل، بهترین گزینه برای درمان و نگهداری سالمندان بیمار است.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، امضاء تفاهم نامه همکاری پس از نشست های تخصصی را زمینه ساز توسعه خدمات درمانی و مراقبتی دانست و بر انجام این مهم تأکید کرد.