88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

تقدیر از بافندگان تابلو فرش های اهدایی به کمیته ملی پارالمپیک، دیدار از ورزشکاران معلول و امکانات ورزشی آسایشگاه و نیز حضور بر بالین سالمندان، از اهداف حضور مدیر کل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با حضور دکتر جعفر سطوتی مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان و هیأت همراه، دیدار از آسایشگاه خیریه کهریزک در برنامه کاری مسئولین ورزشی کشور قرار گرفت.

دیدار با ورزشکاران معلول و آشنایی با رشته های ورزشی موجود، بررسی امکانات

و حضور در بخش های مختلف بستری، از برنامه های میهمانان ورزشی آسایشگاه بود.

این هیأت همچنین در نشستی با محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، دیدگاه های خود را در خصوص ورزش بویژه ورزش معلولین و سالمندان مطرح کرد.

دکتر جعفر سطوتی با تقدیر از بافت تابلوفرش هایی با نماد پارالمپیک توکیو توسط معلولین آسایشگاه، گفت : عملکرد مدیران آسایشگاه ثابت کرد  اهمیت پرداختن به امور فرهنگی، رویکردی قابل توجه است که همدلی و همزبانی را اینچنین به تصویر می کشد و ما به نمایندگی از سوی وزیر ورزش و جوانان سپاسگزار این اقدام ملی هستیم.

وی اهمیت به مقوله ورزش در معلولین و سالمندان را یادآور و تأکید کرد : نگاه وزارت ورزش صرفاً به قهرمانی در رشته های مختلف خلاصه نمی شود، بلکه اهمیت سلامتی و تندرستی در افراد ورزشکار، جایگاه خاص خود را دارد. از این رو فدراسیون ورزشهای همگانی می تواند در توانمند سازی معلولین و سالمندان قدم های موثری در آسایشگاه بردارد.

جعفر سطوتی افزود : تعامل فدراسیون های ورزشی با مسئولین آسایشگاه این امکان را فراهم می کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت های مختلف، در ارتقاء سطح سلامت سالمندان و معلولین اقدامات قابل توجهی صورت گیرد.

وی با توجه به ارزیابی عملکرد در امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: آن دسته از فدراسیون هایی که با مراکز خیریه در ارتباط تنگاتنگ هستند و داوطلبانه به فعالیتهای ورزشی مبادرت می‌ورزند، صاحب رتبه و امتیاز از سوی وزارت ورزش می شوند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، ارمغان ورزش را شور و نشاط و سرزندگی در جامعه دانست و گفت: گروه هدف آسایشگاه نیاز مبرمی به این شور و نشاط دارد و چه بهانه ای بهتر از ورزش که می تواند دستاوردهای فراوانی را نصیب سالمندان و معلولین نماید.