88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

انسیه خزعلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در روز جهانی سالمند از آسایشگاه خیریه کهریزک دیدار کرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ انسیه خزعلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اهدای گل به سالمندان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک ، فرارسیدن روز جهانی سالمند را به یکایک آنان تبریک گفت .

وی همچنین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توانمندسازی خانواده ها به ویژه زنان مستلزم پشتیبانی های مختلف دولتی است و ما در انجام این کار مصمم هستیم .

خزعلی سالمند شدن جامعه و فقدان قشر جوانی که بتوانند پشتیبان این نسل باشند را هزینه سنگینی دانست که بر دوش جامعه می گذارد.

وی تامین امکانات در حوزه سلامت سالمندان را از وظایف دولت دانست و افزود : وظیفه خود می دانیم با حمایت های لازم و با شناسایی نیاز های اساسی ، از ظرفیت های دولتی در حد توان در این زمینه بهره گیری کنیم.

انسیه خز علی قانون جوانی جمعیت که مصوب مجلس شورای اسلامی است و همه ارگان ها و وزارت خانه های ذیربط موظف به انجام آن هستند را  ناکافی دانست و گفت : باید تلاش کنیم توانمند سازی زنان به صورت ویژه و خانواده ها را در دوران سالمندی محقق کنیم