88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

واحد های مختلف آسایشگاه، مقصد دید و بازدید دکتر نحوی نژاد با کارکنان فعال در دومین روز از فروردین ماه بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ واحد‌های آشپزخانه، رختشوی‌خانه، درمانگاه و بخش های مراقبتی، مقصد دید و بازدید دکتر نحوی نژاد در دومین روز از بهار سال ۱۴۰۲ بود تا از زحمات ارزشمند کارکنان این واحدها در ایام تعطیلات نوروزی تجلیل شود.

دکتر نحوی نژاد به هنگام دیدار با کارکنان واحد تغذیه، اظهار داشت : زندگی در کهریزک تعطیلی ندارد. گرچه برخی از مددجویانی که خانواده و بستگانی دارند، به منازلشان می روند، اما جمعیت بسیاری در بخش های خود هستند که نیازمند تغذیه بوده و باید وعده های غذایی مختلف را دریافت کنند.

وی به همکاران واحد رختشوی خانه نیز گفت : رعایت بهداشت فردی و شستشوی البسه و ملحفه های بخش ها، از جدی ترین ملزومات زندگی مددجویان است و خوشحالیم که به این وظیفه سازمانی با جدیت ادامه می دهید.

کارکنان درمانگاه هم از دکتر نحوی نژاد شنیدند که : درمان مددجویان بیمار از حساس ترین امور محوله به شما همکاران وظیفه شناس است و می دانیم که به این وظیفه خطیر حتی در ایام تعطیلات نوروزی با دقت تمام می پردازید که شایسته احترام است.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک به هنگام تقدیم عیدی های کارکنان بخش های مراقبتی نیز تأکید کرد : به عنوان یک پزشک با سختی های کار شما آشنا هستم و می دانم که از جان و دل مایه می گذارید تا بیماران نیازمند مراقبت شبانه روزی، به بهبودی نسبی و مطلوب برسند. امیدوارم که هرگز رنج بیماری گریبانگیر شما نشود و در سلامت کامل نزد خانواده های خود بازگردید.