88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دیدار نوروزی مدیران و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک در حالی به انجام رسید که اهمیت خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش، بارها مورد تأکید قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در دیدار با نمایندگان واحد های تابعه مجموعه، رمز ماندگاری در زندگی را خدمت بی منت به مددجویانی دانست که کوچکترین توانی برای امور خود ندارند.
صوفی نژاد با تبریک فرارسیدن نوروز به کلیه کارکنان آسایشگاه، تصریح کرد : «کارکنان در آرامش، مددجویان در آسایش» همواره خواسته قلبی من در طول دوران خدمت در کهریزک بوده است. امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ارزشمند شما را جبران نموده و در نهایت تواضع، اداره امور را به شخص دیگری واگذار کنم.
وی همچنین بیان داشت : به خوبی می دانید که اگر خدمتگزاران صدیقی برای مددجویان باشیم، خداوند متعال نیز دست ما را در زندگی می گیرد و بهترین ها را برای ما مقدر می کند.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک خاطر نشان کرد : هرکسی برای کار و خدمت به کهریزک آمده است، بداند که خواست خدا بوده تا چنین توفیقی نصیبش گردد. فرصت ها را مغتنم بدارید و از آن بیشترین استفاده را ببرید.
در دیدار نوروزی مدیران و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک، نمایندگانی از واحدهای پرستاری، خدمات، آشپزخانه، رختشویخانه، مهدکودک، فضای سبز، انتظامات، توانبخشی، نقلیه، فنی و مهندسی، درمانگاه و امور اجتماعی حضور داشتند.