88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بار دیگر جوانان عضو گروه همیاران جوان در تهیه و تدارک نیازهای معلولین آسایشگاه خیریه کهریزک، پیش‌قدم شدند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با اعلام نیاز از سوی مدیران بلوک ارغوان _ محل زندگی معلولین جوان _ مبنی بر کمبود برخی اقلام پرمصرف ، بار دیگر جوانان عضو گروه همیاران جوان به یاری خانواده بزرگ کهریزک آمدند.

فرزانه گلکار از اعضاء این گروه مهربان و یار نام آشنای کهریزک، در گفت وگو با خبرنگار کهریزک اظهار داشت: هیچ کدام از دوستان من، اصطلاح ((دوری و دوستی)) را قبول ندارند، چرا که در طول یک سال و اندی گذشته، ثمره دوری ما از دوستانمان در کهریزک غم و اندوه بوده است .

بانو گلکار در ادامه افزود: دلتنگ روزهایی هستیم که با بچه های خوب و نجیب کهریزک به گردش و بازار و تفریحات مختلف می رفتیم، اما این بیماری بدشگون باعث شد که عادی ترین رفتارهای ما در زندگی تحت تأثیر قرار گیرد.

این بانوی نیکوکار با دعا به درگاه خداوند، آرزو کرد هرچه زودتر زندگی همه مردم جامعه به روال عادی بازگردد تا آنان نیز بتوانند مانند گذشته، مسیر منزل تا آسایشگاه خیریه کهریزک را با خشنودی طی کنند.

قابل توجه اینکه گروه همیاران جوان، متشکل از جمعی از جوانان تحصیلکرده و فهیم جامعه است که معتقدند باید شادی های خود را با معلولین و سالمندان کهریزک تقسیم کنند. برنامه ریزی و اجرای سفرهای کوتاه مدت ، گردش های دسته جمعی و تهیه انواع ملزومات مورد نیاز آسایشگاه از جمله اقدامات ارزشمند این گروه از خیرین جوان شهر است.