88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز از دوستی و صمیمیتی می گویند که در مدت کوتاه حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، بین آنان و سالمندان و معلولین ایجاد شده است.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز، دیدار از بخش های مختلف بستری سالمندان و معلولین در برنامه روزانه پزشکان آینده کشور قرار گرفت.

آشنایی با هنرجویان معلول شاغل در کارگاه های هنری و بررسی روند اقدامات درمانی در بخش فیزیوتراپی، از دیگر برنامه‌های حضور اعضاء خیریه البرز در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

محمد سروش سرپرست این گروه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار کهریزک، فضای حاکم بر آسایشگاه را فراتر از انتظار دانست و گفت : با پوزش از مدیران و کارکنان آسایشگاه، پیش از دیدار از این مرکز تصور همه ما بر آن بود که با صحنه های غیر قابل تحملی روبرو خواهیم شد، در حالی که شرایط خاص حاکم بر کهریزک به ما می گوید اینجا امن ترین و مناسب ترین مکان برای زندگی معلولین و سالمندان است.

سروش به دوستی زودهنگام خود و همراهانش با مددجویان نیز اشاره و افزود : آنقدر محیط گرم و صمیمی را در مدت چند ساعت حضورمان شاهد بودیم که توانستیم ارتباط عاطفی و احساسی با جمع زیادی از سالمندان و معلولین برقرار کنیم.

این دانشجوی جوان با تشکر از زحمات ارزشمند کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک در سرویس دهی به سالخوردگان و معلولین نیازمند رسیدگی، وعده دیدار با جمع دیگری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز از کهریزک را به آینده نزدیک موکول کرد.