88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جوانان هنرمند شهر در قالب گروه حاتمی کیا با حضور در بخش محل اقامت معلولین جوان کهریزک، ساعات خوشی را ارزانی آنان کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ گروه موسیقی و هنری به سرپرستی ابوالفضل حاتمی کیا بار دیگر با حضور در جمع خانواده بزرگ کهریزک و اجرای انواع برنامه های مختلف هنری، شادی را به اردوی جوانان معلول بخشیدند.

ابوالفضل حاتمی کیا سرپرست این گروه از جوانان هنرمند شهر در گفتگو با خبرنگار کهریزک گفت : مدتی بود که به دلیل مشغله کاری زیاد، از حضور در کهریزک غافل شدیم و به همین دلیل برای جبران کم کاری خود، امروز در این جمع باصفا حاضر هستیم.

حاتمی کیا علاقمندی گروه هنری همراه خود برای حضور در کهریزک را وصف ناپذیر خواند و گفت : هرگاه که برنامه ریزی می کنیم تا در جمع عزیزان دلمان حاضر شویم، شور و شوق فراوانی در گروه مشاهده می شود که حاکی از عشق و علاقه این جوانان به کهریزک دارد.

این هنرمند نام آشنای آسایشگاه در پایان حضور پرمهر خود و گروه همراه، قول داد تا بار دیگر در اولین فرصت ممکن با دستی پر به کهریزک بیایند تا مشتاقان بیشتری را شاد کنند.