88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با تجلیل از کارگران نمونه و بازنشسته موسسه خیریه کهریزک، جشن بزرگ روز کارگر در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ با هنرنمایی گروه موسیقی « دی جی کیا »، جشن روز جهانی کارگر در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

تجلیل از کارگران نمونه و بازنشسته، پخش کلیپ از فعالیت های کارگران واحد های مختلف و اهدا جوایز به قید قرعه به جمعی از کارکنان، از بخش های دیگر همایش کارگری در کهریزک بود.

مهندس هادی بلادی معاون اجرایی آسایشگاه خیریه کهریزک در سخنانی پر احساس از تلاشهای خستگی‌ناپذیر همه کارگران مجموعه تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه امروز «کارگر روزی می خواهد نه روز» ، گفت : اگر توانستیم به خدمات کارگران اهمیت دهیم، اگر دانستیم که بدون کار کارگران، به بن بست می رسیم و اگر در تأمین مایحتاج عمومی آنان موفق عمل کردیم، می توانیم ادعا کنیم که خادمین موفقی برای جامعه کارگری هستیم.

در بخش دیگری از این همایش کارگری، دکتر نحوی نژاد لفظ کارگر را واژه ای عام دانست و گفت : هرکسی که توانست کاری را به نحو احسن انجام دهد، یک کارگر موفق بوده و اخلاق مداری را به نحو شایسته ای درک کرده است.

وی اضافه کرد : روانشناسان همواره تأکید دارند هرگز باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید و از این منظر حسرتی به دل راه ندهید.

حسین نحوی نژاد با نگاهی به آموزه های دینی و قرآنی هم گفت : هرکسی ذره ای کار خیر و یا شر انجام داد، پاسخ آن را دریافت خواهد کرد و نباید منتظر روز جزا باشد که در همین دنیا نتیجه کردار و رفتار او در زندگی مشهود و معلوم می شود.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک کمک به وضعیت معیشتی کارگران را وظیفه همه مسئولان دانست و افزود : در حدود اختیارات و وظایف، هرآنچه در توان داریم برای بهبود کیفیت زندگی شما صرف خواهیم کرد. مطمئن باشید حافظ منافع شما هستیم و در این راه با تمام وجود تلاش خواهیم کرد.