88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دیدار صمیمانه زوج های معلول با مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در فضایی شاد و پرنشاط برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در دومین روز از بهار طبیعت و در هفتاد و سومین زادروز محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، خانواده های زوج های معلول با برپایی جشنی به همین مناسبت، از خدمات ارزشمند پدر معنوی خود قدردانی کردند.
اهدا یک جلد کلام الله مجید و شاخه گلی زیبا به مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، تدارک کیک تولد با نشان ۷۳ سالگی و در نهایت پذیرایی از حاضران، از بخش های مختلف این مراسم بود.
در این جشن باشکوه، دلنوشته ای که توسط زوج های معلول تحت پوشش کهریزک خطاب به پدر معنوی خود قرائت شد، نشان از قدرشناسی آنان در طول سالهای گذشته و اخیر داشت.
در بخشی از این دلنوشته آمده است : « آرزو می کنیم آنقدر خدا را در وجودتان داشته باشید و بیابید و آنقدر در قلبتان آگاهی و در ذهنتان روشنایی باشد که تمام زندگی را هر طور که پیش رود، مشتاقانه، امیدوارانه، سرافرازانه و عاشقانه زندگی کنید ».
در پایان این جشن خانوادگی، یکایک اعضاء خانواده های زوج های معلول، عیدی های خود را از دست پدر معنوی کهریزک دریافت کردند.