88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

باز هم عزیزی دیگر از جمع خیرین نیک اندیش جامعه به یاری آسایشگاه خیریه کهریزک آمد تا در زیبا سازی اتاق های محل سکونت عزیزان کهریزکی، نقشی زیبا و اثرگذار داشته باشد .


به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با اهداء مقادیر قابل توجهی از پارچه های مخصوص دوخت پرده ، نوسازی و زیبا سازی تمامی اتاق های محل سکونت پدران و مادران و نیز معلولین کهریزک در دستور کار قرار گرفت .
این یار مهربان کهریزک که نخواست نامی از او برده شود، در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار کهریزک اظهار داشت :
از طریق یکی از دوستان شنیدم که می شود به محل سکونت جمع زیادی از بیماران ، نیازمندان و سالخوردگان جامعه در آسایشگاه کمک کرد . سری به انبار پارچه های مغازه ام زدم . دلتنگ از آن شدم که مبادا این عزیزان در اتاق هایی زندگی کنند که پرده های آنها فرسوده و یا زیبا نباشد . همان موقع تصمیم گرفتم تا این وظیفه را بر عهده بگیرم بلکه خداوند از من کوچکتر ، این هدیه را پذیرا باشد .
وی در پایان نیز تأکید کرد :
نمی دانم اسم این کار را چه بگذارم اما آرامشی که در این کار به من دست داد با هیچ منفعت و سود و درآمد سرشاری قابل مقایسه نیست . باز هم به یاد کهریزک می مانم و اگر مایحتاجی مورد نیازشان بود ، منتظر تماس آنان هستم .
اقدام شایسته این بزرگ مرد کهریزکی قطعاً مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار خواهد گرفت ، چرا که با این کار توانست در شادابی و زیبا سازی محل سکونت عزیزان کهریزکی نقش بسزایی ایفاء نماید .
شایان ذکر است با وسعت ابنیه مختلف آسایشگاه و نیز مواد اولیه متنوع مورد نیاز این سازمان ، خیرین و نیک اندیشان جامعه می توانند با تهیه و تحویل انواع مواد اولیه همانند پارچه ، شیشه مورد نیاز درب و پنجره ، انواع هواکش ، وسایل توانبخشی همانند ویلچر و واکر ، همچنین با تهیه مواد اولیه طبخ وعده های غذایی و سایر مایحتاج عمومی خانواده بزرگ کهریزک در پویایی این مجموعه خیریه تأثیر گذاشته و اجازه دهند رفاه و آسایش همواره میهمان خانه دل آسیب پذیرترین اقشار جامعه باشد .