88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

همزمان با روز جهانی شیر، محموله ارسالی از شرکت فرآورده های لبنی میهن به آسایشگاه خیریه کهریزک رسید.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در روز جهانی شیر  (Jun1)و مطابق رسم چندین سال گذشته، شرکت صنایع شیر ایران که با نام تجاری میهن فعالیت می کند، محموله قابل توجهی از محصولات لبنی خود را به تغذیه مددجویان در این روز اختصاص داد.

امین نویدی کارشناس روابط عمومی شرکت میهن در زمان تحویل این محموله ، به خبرنگار کهریزک گفت : انجام وظیفه ای بود که به عهده ما قرار گرفته است و امیدواریم توانسته باشیم بخش کوچکی از تغذیه مددجویان کهریزک را در روز جهانی شیر تأمین نماییم.

نویدی با ابلاغ سلام گرم مدیران و کارکنان شرکت میهن به مددجویان و دست اندرکاران آسایشگاه خیریه کهریزک، تداوم این گونه اقدامات را بخش جدایی ناپذیر از مسئولیت اجتماعی شرکت میهن اعلام کرد.

روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با تقدیر از مدیران و کارکنان شرکت صنایع شیر ایران (میهن)، از تمامی شرکت ها و ارگان هایی که در زمینه محصولات لبنی فعالیت دارند، دعوت کرد تا با تأمین بخشی از نیازهای سالمندان و معلولین به فرآورده های لبنی، به یاری مددجویان کهریزک بشتابند.