88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با سپردن سبزه ها در آب روان به صورت نمادین، جشن سیزدهمین روز از بهار طبیعت در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ; با حضور هنرمندان افتخاری در کنار مددجویان، جشن نوروزی سیزدهمین روز از فروردین ماه در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

در این مراسم، دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک به همراه تنی چند از مدیران مجموعه ترجیح دادند تا در کنار سالمندان و معلولین باشند و سهمی از شادی بخشی به این جمع باصفا ایفا نمایند.

در این میان، هنرمندان افتخاری کهریزک نیز بیکار ننشستند و با اجرای انواع برنامه های شاد، ساعاتی را میهمان خانواده بزرگ کهریزک بودند. میلاد قلی پور هنرمند شهیر وطن به همراه تیم همیشه همراه خود آمدند و جانانه شادی آفرین شدند تا ثابت کنند همواره اولویت نخست آنان کهریزک بوده و هست.

سپردن سبزه ها به آب روان توسط مددجویان به صورت نمادین، پذیرایی از سالمندان و معلولین با انواع ره آورد های خیرین و حضور پررنگ نیکوکاران در این مراسم، از دیگر جلوه های ویژه سیزده نوروز در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

مراسم سیزده نوروز در سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که بیش از ۳۵۰ روز دیگر از سال جدید باقیمانده است و ۱۷۵۰ مددجوی سالمند، معلول و بیمار مبتلا به ام اس چشم انتظار یاری سبز خیرین و نیکوکاران جامعه هستند تا با حمایت های بی دریغ خود، باز هم اسباب رفاه و آسایش در زندگی را برای آنان فراهم نمایند.