88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بار دیگر به همت خیرین و نیکوکاران جامعه، ساعاتی شاد و پرنشاط تقدیم پدران سالخورده ساکن در خانواده بزرگ کهریزک شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ بانو فریده رضایی که سال‌های متمادی است کهریزک را مسیر خدمتگزاری خود قرار داده، به همراه یاران همیشه وفادار خود در جمع پدران سالخورده این مجموعه خیریه حاضر شدند تا آنچه در توان دارند، در شاد کردن این عزیزان در طبق اخلاص بگذارند.

دعوت از گروه های هنری برای اجرای برنامه‌های شاد، پذیرایی از میهمانان و اهدا هدایای سالمندان، از جمله اموری بود که توسط این خیرین جامعه به انجام رسید.
بانو فریده رضایی در پایان این مراسم شاد به خبرنگار کهریزک گفت : در ماه فرخنده رجب خداوند یاری کرد تا خدمت پدران عزیز خود برسیم و ساعات خوشی را در کنار هم تجربه کنیم.

وی برپایی این گونه مراسم ها را وظیفه خود و یارانش عنوان و تصریح کرد : وقتی خداوند به ما لطف کرده و امکاناتی را برای آسایش در زندگی به ما داده است، ما نیز از او آموخته ایم که باید سهمی از امکانات موجود را صرف زندگی کسانی کنیم که خود قادر به تأمین آن نیستند.

این بانوی نیکوکار اضافه کرد : هرجا صحبتی از انجام کار خیر به میان می آید، به عزیزانی که قصد چنین کاری را دارند، می گوییم بیایید تا بهترین جای ممکن را نشانتان دهیم. می گوییم که هیچ کجا بهتر از کهریزک نمی شود و ما سالهاست که به این واقعیت رسیده ایم.