88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

گروه جوانان محجوب و ارادتمند به سالمندان و معلولین ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک بار دیگر فعالیت های خیرخواهانه خود را از سر گرفتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ همه هفته و در روزهای پنجشنبه، آسایشگاه خیریه کهریزک میزبان جوانان محجوب و مهربانی است که با عنوان گروه « مهربانی سبز » در خدمتگزاری به سالمندان و معلولین پیشگام هستند.

نزدیک به ۳۰ ماه است که فعالیت این جوانان از زمان شیوع بیماری کرونا به حالت تعلیق درآمده، با فروکش کردن این بیماری بار دیگر مهرورزی های گروه مهربانی سبز در آسایشگاه رونق گرفت.

حمیرا اخلاصی سرپرست گروه مهربانی سبز، حضور خود و یارانش در کهریزک را به مثابه تولدی دیگر یاد کرد و گفت : خدارا شکر که بالاخره محدودیت ها تمام شد و باز هم پنج شنبه های زیبایی را در زندگی خودمان ثبت و ضبط می کنیم.

وی با عالی توصیف کردن اولین حضور بعد از اتمام محدودیت های اعمال شده، اضافه کرد : دعا می کنیم که دیگر هیچ نوع بیماری و محدودیتی نتواند سد راه ما شود تا باز هم بیاییم و از مصاحبت با دوستان پیر و جوان خود لذت ببریم.

حامی کهریزک همچنین یادآور شد : آینده را که ندیده ایم و کسی چه می داند، شاید دست روزگار هرکسی را به دلیل بیماری یا کهولت سن روانه کهریزک کرد، پس تا سلامت هستیم باید قدر این فرصت ها را بدانیم که فردا و فردا های دیگر خیلی دیر است.