88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بیش از ۱۲۰ بیمار مبتلا به ام اس در ضیافت افطاری خیرین آسایشگاه خیریه کهریزک شرکت داشتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با هنرنمایی گروه های مختلف هنری، ضیافت افطاری بیماران ام اس در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

در این ضیافت که به همت خیرین جوان شهر برپا شد، علاوه بر ۱۲۰ بیمار مبتلا به ام اس ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک، جمعی از خیرین، مدیران و کارکنان مجموعه نیز حضور داشتند.

رضا رمضانی که به عنوان آقای ویلچر در شبکه های اجتماعی معروف است و بانی اصلی این سفره احسان و نیکوکاری به شمار می آید، در حاشیه این ضیافت به خبرنگار کهریزک گفت : افتخار بزرگی است که امشب در جمع بهترین بندگان خدا هستم و مطمئنم با یک دنیا دعای خیر این عزیزان به خانه برمی گردم.

وی لطف خدا را انگیزه برپایی ضیافت افطاری بیماران ام اس در کهریزک دانست و افزود : کجا می شود این همه دل های پاک را یکجا دید و از کنار آنها بودن، به خدا نزدیک و نزدیک تر شد.

رضا رمضانی با تشکر از مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک که موجبات شادی و برپایی ضیافت افطاری بیماران ام اس را فراهم نمودند، وعده داد تا در آینده ای نزدیک باز هم در جمع معلولین و سالمندان حاضر شود و در رفع نیازهای زندگی آنان قدم های موثری بردارد.