88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ارائه گزارشی مبسوط از یکسال فعالیت هیأت تحریریه، نویسندگان ماهنامه کهریزک و برنامه ریزی برای سال آینده، از اهداف اصلی این نشست در پایان سال ۱۴۰۱ بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ در آخرین روزهای سال ۱4۰۱ هجری خورشیدی، آخرین نشست اعضاء هیأت تحریریه ماهنامه کهریزک با تأکید بر ادامه فعالیت در سال آینده برگزار شد.

در این نشست، دکتر حسن احمدی مدیر مسئول ماهنامه کهریزک ضمن تمجید از عملکرد اعضاء هیأت تحریریه و نویسندگان این ماهنامه، گفت : ارتقاء دانش خوانندگان و مشترکین ماهنامه، معرفی فعالیت های عمده جاری در موسسه خیریه کهریزک و نیز جلب حمایت های مردمی، از اهداف مهم این ماهنامه است که خوشبختانه توانسته ایم به رسالت خود با موفقیت عمل کنیم.

دکتر احمدی خاطر نشان کرد : به همین مقدار رضایت نخواهیم داد و به تلاش خود برای ارتقاء سطح کیفی و کمی مقالات و مطالب با جدیت ادامه می دهیم.

مدیر مسئول ماهنامه کهریزک در پایان یادآور شد : از زحمات ارزشمند اعضاء هیأت تحریریه و نویسندگان ماهنامه کهریزک که یکسال دیگر دست به دست هم دادند تا اهداف عالیه موسسه خیریه کهریزک محقق شود، کمال تشکر و قدردانی را داریم و امیدواریم در سال آینده بتوانیم همچنان با قوت به کار خود ادامه دهیم.

در ابتدای این نشست، فاطمه سادات محمدی مدیر اجرایی ماهنامه کهریزک به ارائه گزارشی مبسوط از فعالیت های انجام شده در طول سال جاری در این مطبوعه پرداخت.

تنوع بخشی به مقالات، در نظر گرفتن طیف های اصلی معلولین، سالمندان، بیماران مبتلا به ام اس، کودکان ذهنی و اوتیسم در مقالات که آشنایی با این مقولات از خواسته‌های مشترکین است و در نهایت ایجاد جذابیت بیشتر به چاپ و درج مقالات در ماهنامه کهریزک، بخش های اصلی این گزارش را در بر می گرفت.

ماهنامه کهریزک با چاپ شماره ۲۶۶ در اسفندماه سال جاری به کار خود خاتمه داد و قرار است شماره ۲۶۷ در اواسط فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به دست مشترکین خود برسد.