88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در ابتکاری جالب و با کمک پرستاران ، جوانان معلول ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک عصرانه دلپذیر خود را در حاشیه فضای سبز بخش محل زندگی طبخ و صرف کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در هوای مطلوب بهاری، جمعی از معلولین جوان کهریزک تصمیم گرفتند تا با کمک پرستاران خود، عصرانه ای دلپذیر را طبخ و صرف نمایند.

این دورهمی خانوادگی، میهمانانی هم داشت که آمدند تا‌ ساعات شادی را در کنار این عزیزان سپری کنند. علاوه بر مددکار و مسئول بخش، تنی چند از مدیران آسایشگاه نیز به این جمع اضافه شدند و نشان دادند که دوستان خوبی برای یکدیگر هستند.

آماده سازی و طبخ غذا که تماماً توسط معلولین جوان و پرستاران آنان انجام گرفت، چای ذغالی و تدارک میوه جهت پذیرایی از میهمانان، از برنامه های متنوع این دورهمی در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

در پایان این میهمانی خانوادگی، دکتر نحوی نژاد قائم مقام آسایشگاه خیریه کهریزک از مسئولین دیگر بخش های محل اقامت معلولین خواست تا با تدارک عصرانه برای آن دسته از کسانی که توانایی برپایی چنین برنامه‌هایی را ندارند، اوقات آنان را نیز در روزهای آینده شاد کنند.