88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

آنتونیو گوترش به مناسبت روز جهانی سالمند ، شعار جهانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ را با عنوان « بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال » اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت اول اکتبر مصادف با نهم مهر ماه که روز جهانی سالمندان است، در همایش بزرگ سالمندان در آسایشگاه خیریه کهریزک قرائت شد.

در این بیانیه آمده است : شعار جهانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ با عنوان « بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال » نشان دهنده نیاز به دسترسی و مشارکت معنی دار سالمندان به دنیای دیجیتال است.

آنتونیو گوترش در ادامه می گوید : چهارمین انقلاب صنعتی که به نوآوری دیجیتالی سریع و رشد تصاعدی آن توصیف شده، تمامی بخش های جامعه از جمله نحوه زندگی، کار و ارتباط با یکدیگر را متحول کرده است. پیشرفت های فناوری بشر برای تسریع دستیابی به اهداف توسعه پایدار امیدوار کننده است، با این حال نیمی از جمعیت جهان « برون خط » یا آفلاین هستند. بیشترین تفاوت دسترسی به فناوری دیجیتال در میان کشورهای توسعه یافته با ۸۷ و توسعه نیافته با ۱۹ درصد دیده شده است.

این بیانیه می افزاید : گزارش های اخیر اتحادیه بین‌المللی مخابرات ( ITU ) نشان می دهد که زنان و سالمندان بیشتر از سایر گروه های جامعه، نابرابری دیجیتالی را تجربه می کنند که آنها یا به فناوری دسترسی ندارند یا اغلب از فرصت های ایجاد شده با پیشرفت های فناوری به طور کامل بهره مند نمی شوند.

این بیانیه تأکید دارد : در همین راستا، همزمان با تلاش برای برقراری ارتباط بیشتر افراد، خطرات جدیدی هم بوجود آمده است. به طور مثال، افزایش جرایم سایبری و انتشار اطلاعات نادرست منجر به تهدید حقوق بشر، حریم خصوصی و امنیت سالمندان شده است. سرعت پذیرش فناوری دیجیتال از سیاست و حکمرانی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی سبقت گرفته است.

این بیانیه در پایان اعلام می دارد : نقشه راه دبیر کل سازمان ملل متحد برای همکاری در زمینه فناوری دیجیتال، رفع این چالش ها به همراه توصیه اقدامات مشخص در جهت استفاده از بهترین تکنولوژی ها و همچنین کاهش خطرات آنهاست.