88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با همکاری مرکز علمی کاربردی کهریزک ، کارشناسان جمعیت هلال احمر استان تهران و کمیته بحران مستقر در آسایشگاه خیریه کهریزک ، مانور زلزله با هدف مداوای مجروحین احتمالی و امدادرسانی به بازماندگان از حادثه غیر مترقبه در این مجموعه خیریه برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ بخش های مراقبتی سالمندان در بحران زلزله احتمالی ، پیشگام مانور زلزله در آسایشگاه خیریه کهریزک شد .

این مانور که با همکاری مرکز علمی کاربردی کهریزک ،  کارشناسان جمعیت هلال احمر استان تهران و کمیته بحران آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد ،  با هدف آمادگی نسبی همکاران ذیربط در صورت بروز احتمالی این فاجعه زیست محیطی برگزار گردید .

برپایی چادرهای مداوای مجروحین احتمالی ، عملیات امداد و نجات آن دسته از سالمندانی که در زیر آوار گرفتار شده اند و نیز برطرف کردن عوارض ناشی از سقوط مصالح ساختمانی از جمله اقدامات انجام شده در این مانور بود.

همچنین در پایان این مانور نشست توجیحی کارشناسان هلال احمر استان تهران و مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار و در آن اطلاعات لازم و کافی به منظور پیشگیری و مقابله بروز هرگونه فاجعه ای به خصوص وقوع زلزله تبادل گردید .

لازم به ذکر است مرکز علمی کاربردی کهریزک در آموزش ضمن خدمت کارکنان این مجموعه خیریه برنامه های مدونی دارد که در برنامه کاری این مرکز در حال انجام است. همچنین  کمیته بحران مستقر در آسایشگاه خیریه کهریزک شامل نمایندگانی از حوزه های مختلف امداد و نجات ، درمان مسئولین فنی ، ترابری و سایر افراد مرتبط با خدمت رسانی به سالمندان و معلولین حضوری فعال دارند .