88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

همکاری مجلس شورای اسلامی ، وزارت بهداشت و مدیران کهریزک طرح شبکه جامع سلامت سالمندان را تسهیل می کند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد .

وی در نشست با مدیران مؤسسه خیریه کهریزک با ابراز خشنودی از این حضور ، اظهار داشت : توفیق خدمت به سالمندان که حرمتی چند برابر سایر افراد جامعه دارند ، نصیب خادمین کهریزک شده است و امیدوارم ما نیز در این مسیر همگام با شما بتوانیم قدمهای مؤثری برداریم .

وی با بیان اینکه برای اولین بار فراکسیون سلامت سالمندان و نیز حمایت از خیرین در مجلس یازدهم شورای اسلامی تشکیل گردیده ، خاطر نشان کرد : آمارهای تکان دهنده افزایش جمعیت سالمندان به ما می گوید تنها سی سال فرصت باقی است تا با سه برابر شدن جمعیت سالمندان در کشور، کلیه تمهیدات لازم جهت رفاه و درمان آنان را فراهم نماییم . این در حالیست که در بسیاری دیگر از کشورها این عدد به هشتاد سال می رسد .

دکتر محسنی بندپی بیان داشت : مجلس شورای اسلامی قادر است با تصویب لوایح و هم قانون برنامه هفتم توسعه و نیز دانش موجود در حمایت از سالمندان ، امکان خدمت رسانی به سالمندان را به نحو چشمگیری افزایش دهد .

تسهیل قوانین و رفع موانع از سوی مجلس شورای اسلامی و همکاری وزارت بهداشت از دیگر موضوعاتی بود که رئیس فراکسیون سلامت سالمندان در مجلس شورای اسلامی بدان اشاره و خاطر نشان کرد : با سرعت بخشیدن به طرح ناجی 24 که از سوی مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک دنبال می شود ، می توانیم  شاهد گسترش خدمات سالمندی در کشور باشیم .

دکتر محمدعلی محسنی بندپی در پایان تصریح کرد : آسایشگاه خیریه کهریزک از خاص ترین مراکز کشور ماست که نمونه ای از آن یافت نمی شود و اگر هم در حال فعالیت باشد در ابعاد بسیار کوچکتر که قابل قیاس با این سازماندهی منسجم نخواهد بود .