88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک در آغازین ساعات روز کاری ، تشویق معلولین و سالمندان ورزشکار را اولویت نخست خود قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در فضایی سرشار از شادی و شادمانی و با حضور مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک، ورزشکاران توانمند و معلول ساکن در این مجموعه خیریه مورد تشویق قرار گرفتند.

این ورزشکاران که چندی پیش در جشنواره ورزشی معلولین با کسب عناوین برتر، نام خود را در میان سایر ورزشکاران برجسته تر از قبل کرده بودند، توانستند هدایای نفیسی را از دستان مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک دریافت نمایند.

در قسمتی از این مراسم، دکتر حمیده پورفهیم معاون توانبخشی آسایشگاه، با تبریک به همه مدال آوران ورزشکار کهریزک،  سلامتی و شادابی را مهمترین دستاورد اینگونه برنامه ها دانست و برای همگان روزهای شادی را آرزومند شد.

وی رفاه و آسایش را حق طبیعی همه معلولین و سالمندان کهریزک اعلام و اذعان داشت : گرچه شرایط جامعه به دلیل همه گیری بیماری کرونا عادی نیست، اما نمی توانیم زندگی شما را در خانه خودتان تعطیل کرده و به امید گشایش در روزی نامعلوم باشیم.

دکتر پورفهیم اطمینان خاطر داد که در همه حالات و وضعیت های مختلف، همه مدیران و کارکنان آسایشگاه در کنار مددجویان خواهند بود و هرگز شانه از مسئولیت های متعدد خود خالی نخواهند کرد.