88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر الهه ظاهری در نشست با جوانان معلول ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک، هدفمندی در زندگی را رمز موفقیت افراد در جامعه دانست و بر پرهیز از تمرکز بر یک هدف تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ در دیدار جمعی از معلولین جوان کهریزک با مدرس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور، بار دیگر مبحث هدفمندی در زندگی روزمره با رویکرد های مختلف به بحث و گفتگو گذاشته شد.

دکتر ظاهری با اشاره به مقولاتی همچون«هدف، ارتباط مستقیم با رویاهای شما دارد»، « اگر کاری را در سر دارید، آن را انجام دهید و در غیر اینصورت کنار بگذارید»، «از احساسات و افکار خود به صورت روزانه بنویسید»،« بهترین ابزار برای نشان دادن هدف، شور درونی شماست» و سایر مقولات مرتبط با رفاه و آسایش افراد در جامعه، در این نشست به گفتگو پرداخت.

وی در پاسخ به سوالی درباره افسردگی بعد از موفقیت نیز گفت: اگر هریک از ما برای رسیدن به هدف از تفریحات و سرگرمی ها و بسیاری دیگر از امور زندگی دوری کنیم تا به هدف مورد نظر برسیم، پس از نایل شدن به موفقیت خواهیم دید که این مسیر آنقدر ارزشمند نبوده است که تمام توان و قدرت ما را به خود اختصاص دهد، آنگاه افسردگی بعد از موفقیت به سراغ ما خواهد آمد و زحمات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

دکتر ظاهری همچنین در مورد تاثیرگذاری در زندگی هم گفت: باید دید چقدر آماده اقدام هستیم، توانایی رهبری و فرماندهی را داریم، مهارت ارتباطی ما چه میزان است، میل به رقابت و باور به خود را بسنجیم و از توانمندی دیگران بهره مند شویم تا ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی را شاهد باشیم.

این استاد دانشگاه از حاضران خواست تا با مرور مباحث طرح شده، در کیفیت زندگی خود به نحو چشمگیری تغییر و تحول ایجاد کرده و ثمرات آن را در سال های پیش رو شاهد و ناظر باشند.