88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

حمید قبادی دانا با برشمردن ملزومات لازم و سیاست گذاری های انجام شده، تدوین سند راهبردی ۵ و ۱۰ ساله کهریزک را راهگشای اداره امور این موسسه در آینده نزدیک دانست.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک در نشست با مدیران و مسئولان آسایشگاه خیریه کهریزک، بر استفاده بهینه از نیروی انسانی و جلوگیری از انباشت این سرمایه اصلی موسسه تأکید کرد.

وی حمایت از نیروی انسانی با نگاه فرابخشی را مورد اشاره قرار داد و گفت : منابع معتبر و قابل اعتماد هر سازمانی، نیروهای انسانی است که اگر مورد حمایت قرار گیرد، تأثیر عملکرد آنان مستقیم به خود سازمان باز می گردد.

قبادی دانا، پرسنل آسایشگاه را جزو اولین نیکوکاران دانست و گفت ؛ همه کارکنان بویژه کادر پزشکی و پرستاری، توانبخشی و مددکاری در خط مقدم جبهه خدمت به مددجویان قرار دارند که باید مورد عنایت قرار گیرند.

وی درباره صدور کارت هوشمند رفاهی برای کارکنان  نیز گفت : با استفاده از مزایای کارت رفاهی، کارکنان موسسه می توانند از خدماتی که برای آنان تعریف شده است، بهره مند شوند.

حمید قبادی دانا تدوین سند راهبردی ۵ و ۱۰ ساله کهریزک در قالب تخصصی را از دیگر ملزومات اداری و اساسی برشمرد و گفت : کهریزک بر خلاف تصور به اندازه پیشرفت هایی که داشته، در جامعه شناخته شده نیست. بنابراین با انواع سیاست گذاری ها در رفع این اشکال تلاش مضاعفی خواهد شد.

مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک، تغییرات در دستورالعمل ها و پروتکل ها، سیاست تمرکز زدایی، مدیریت وجوه نقد، بازنگری در آیین نامه ها و هوشمند سازی طرح های مختلف در قالب یک ابرپلتفرم را از دیگر برنامه‌های پیش روی موسسه دانست که می تواند اهداف عالیه سازمان را به بهترین شکل ممکن تأمین نماید.