88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر حسن احمدی، تشکیل کانون بازنشستگان در آسایشگاه خیریه کهریزک را از برجسته ترین خدمات ممکن دانست و بر توسعه فعالیتهای آن تأکید کرد.


به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دکتر حسن احمدی در جمع مدیران، کارکنان بازنشسته و ممتاز موسسه خیریه کهریزک، خدمات ارزنده این مجموعه را کمک بزرگی به کشور برشمرد که چتر حمایتی عظیمی در اختیار محرومین جامعه قرار داده است.
وی با ادای احترام به تمامی درگذشتگان اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک، برای سایر خادمین آرزوی موفقیت و تندرستی کرد.
دکتر احمدی همه کارکنان موسسه را نمونه دانست و گفت : کسانی که امروز برگزیده شده اند، بیشترین امتیاز را در فرم های ارزشیابی به دست آورده اند اما به یقین همه کارکنان در رده عالی هستند.
وی فعالیتهای کانون بازنشستگان در طول دوسال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت : از برجسته ترین خدمات ممکن در کهریزک تشکیل این کانون بوده و می تواند با توسعه اقدامات خود، به ذخیره های ارزشمند کهریزک توجه کافی نماید.
مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک با نگاهی به دانشگاه علمی کاربردی کهریزک نیز اذعان داشت : پیشرفت های چشمگیر این مرکز در طول ۵ سال فعالیت باعث شد تا در میان ۶۰۰ مرکز آموزشی در سراسر کشور، در میان ۱۰ دانشگاه برتر قرار بگیریم. کارکنان موسسه می توانند با استفاده از مزایای این دانشگاه، فرصت خدمت در کهریزک را برای فرزندان خود فراهم نمایند.