88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مراسم تکریم دکتر فریبرز بختیاری معاون توانبخشی پیشین و معارفه دکتر سمیرا سنگی معاون توانبخشی جدید آسایشگاه خیریه کهریزک تهران برگزار شد. در این مراسم همچنین از زحمات دکتر کامبیز طوبائی مدیر درمان آسایشگاه تقدیر و دکتر شیما رئیسی به عنوان مدیر جدید درمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر نحوی نژاد، دکتر سمیرا سنگی و دکتر شیما رئیسی به ترتیب به عنوان معاون توانبخشی و مدیر درمان آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب شدند. همچنین از زحمات دکتر فریبرز بختیاری و دکتر کامبیز طوبائی معاون توانبخشی و مدیر درمان پیشین آسایشگاه تجلیل شد.

در این مراسم دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تقدیر از زحمات یک سال گذشته دکتر بختیاری در حوزه توانبخشی گفت؛ ایشان در روزهای سخت، متحمل زحمات فراوانی شدند و توانستند اهداف عالی سازمان را به خوبی پیگیری و به نتیجه برساند. با این حال جدا شدن معاونت توانبخشی و سلامت از یکدیگر، باعث فرسودگی شغلی کمتری خواهد شد و دکتر سنگی می تواند در جایگاه معاون توانبخشی در اعتلای این حوزه مثمر ثمر باشد.

وی همچنین دکتر طوبائی را سمبل تعهد و مسئولیت پذیری دانست و افزود: در زمان تصدی مسئولیت مدیریت درمان بویژه در دوران کرونا، کارنامه ای درخشان از دکتر طوبائی باقیمانده است که همه ما قدردان ایشان هستیم. قطعاً دکتر رئیسی با تخصص و دانشی که از آن برخوردار است، می تواند مدیری شایسته در بخش درمان باشد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، صداقت، شرافت و تعهد اخلاقی را ویژگی های پزشکان آسایشگاه برشمرد و برای همه خادمین مجموعه آرزوی موفقیت و بهروزی کرد.