88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مراسم تکریم دکتر کامبیز طوبائی و معارفه دکتر فریبرز بختیاری معاون سلامت آسایشگاه خیریه کهریزک در محل درمانگاه دکتر حکیم زاده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ با حضور دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، تنی چند از مدیران، پزشکان و کارکنان درمانگاه دکتر حکیم زاده، مراسم تکریم دکتر کامبیز طوبائی و معارفه دکتر فریبرز بختیاری معاون سلامت این مجموعه خیریه برگزار شد.

در این مراسم دکتر نحوی نژاد با تحسین خدمات و عملکرد دکتر طوبائی در دوران تصدی مسئولیت حوزه درمان، گفت : این جابجایی ها به منزله نفی عملکرد مدیر پیشین نبوده، بلکه پویایی هرچه بیشتر و سریعتر سیستم درمان، ایجاب می کند تا از توانمندی‌های دکتر طوبائی در ویزیت و نظارت عالیه درمان های تخصصی بیماران، بیش از گذشته بهره مند شویم.

وی با نگاهی به اهمیت خدمات پزشکان و کادر درمان در دوران کرونا نیز گفت : وقتی در مواجهه با هشت موج شیوع بیماری کرونا، آمار سالمندان فوت کرده که با انواع بیماریهای زمینه ای روبرو بودند کمتر از یکصد نفر است، می توانیم ادعا کنیم که بهترین عملکرد را در این مورد داشته و داریم.

دکتر نحوی نژاد افزود ؛ همانطور که انتظار داریم با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و طی یک دوره کوتاه مدت، نتایج ملموسی در حوزه درمان مددجویان و نیز کارکنان و سایر مراجعه کنندگان به درمانگاه را شاهد خواهیم بود.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، همکاری و مشارکت همه کارکنان حوزه درمان را موجب بالندگی هرچه بیشتر خدمات درمانی و مراقبتی مددجویان و سایر بیماران دانست و بر انجام این مهم تأکید کرد.