88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

طی حکمی از سوی دکتر نحوی نژاد ، دکتر فریبرز بختیاری به عنوان معاون توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک منصوب شد . بیش از این دکتر حمیده پورفهیم این مسئولیت را به مدت 5 سال عهده دار بود

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با حضور دکتر نحوی نژاد ، معاونتهای نیروهای مختلف و مدیران و مسئولان توانبخشی ، مراسم معارفه دکتر فریبرز بختیاری به عنوان معاون جدید توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد .

در این مراسم دکتر نحوی نژاد فلسفه وجودی کهریزک را توانبخشی به معنای واقعی کلمه دانست و گفت : تحول در توانبخشی می تواند اثرات شگرفی در زندگی سالمندان ، معلولین و به ویژه بیماران ام اس داشته باشد . بدون توانبخشی و تحرک ، زندگی بیماران ام اس دچار اختلال و زندگی آنان با مخاطرات جدی مواجه می شود .

وی پیوند دانشگاه و امور توانبخشی را از برکات این انتصاب بر شمرد و اذعان داشت : آنچه امروز بصورت تئوری و عملی در دانشگاه کهریزک تدریس و آموزش داده می شود ، ارتباط مستقیم با توانبخشی مددجویان و در نتیجه ارتقاء سلامت جسم و جان آنان دارد .

دکتر نحوی نژاد یک کهریزکی ضعیف را بهتر از یک مدیر مقتدر خارج از این مرکز دانست و افزود : اگر هر یک از مدیران کهریزک به هر دلیل دچار نقاط ضعفی باشند ، برطرف کردن این نقاط ضعف کاری آسان است اما اگر قرار باشد جایگزین مدیران کهریزکی مدیران خارج از این مرکز باشند ، عدم شناخت کافی و نداشتن  روحیه کهریزکی معضلی بزرگ محسوب می شود .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک اخلاق مداری و تخصص را پایه و اساس امور توانبخشی دانست و به تمامی کارکنان این حوزه توصیه کرد تا با همکاری و همفکری بیشتر ، در پیشبرد اهداف این واحد مهم در کهریزک پیشگام باشند .