88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده رادیو و تلویزیون، صدا و تصویر سالمندان با رویکرد « آرزوهایی که در دل دارند » را در قالب یک گزارش جامع به مخاطبان خود در ایام نوروز عرضه خواهد کرد.


به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ دوربین خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران، حال و هوای نوروزی سالمندان کهریزک را ضبط تا در قالب گزارشی در ایام نوروز به عموم مخاطبان عرضه کند.
المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده رادیو و تلویزیون که کار تهیه این گزارش را عهده دار بود، در گفتگویی اختصاصی به تشریح دیدگاه های خود از این ویژه برنامه پرداخت.


وی با بیان اینکه همه سالمندان ولی نعمتان ما هستند، گفت : گرچه گرد و غبار پیری بر چهره این عزیزان نشسته است، اما فراموش نخواهیم کرد روزگاری همین سالمندان مسئول تعلیم و تربیت جوانان امروز و آینده سازان فردا بودند.
شریفی نیا در ادامه نیز گفت : باید به نسل فعلی آموخت که بیشتر قدر پدران و مادران خود را بدانند تا مانند کسانی که والدینشان در قید حیات نیستند، افسوس گذشته ها را نخورند.


این گوینده توانای تلویزیون همچنین تأکید کرد : باید گوش جان بسپاریم به آرزوهای سالمندان و اگر می توانیم، در برآورده شدن این آرزوها، ذره ای به خود تردید راه ندهیم. به خاطر بسپاریم این روزها و سال ها در انتظار ما نیز هست و پیری و ازکارافتادگی به سراغ ما هم خواهد آمد.