88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارکنان حوزه اجرایی آسایشگاه خیریه کهریزک در سمپوزیم ارگونومی و مقابله با استرس در محیط کار که به همت مرکز علمی کاربردی کهریزک برگزار شد، حضوری چشمگیر داشتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ با حضور مدرس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش کارکنان حوزه اجرایی آسایشگاه خیریه کهریزک در مقوله ارگونومی و مقابله با استرس در محیط کار آغاز شد.

مهندس سمیرا سیف علیان مدرس دانشگاه با شرحی جامع از مقوله ارگونومی، اظهار داشت : در واقع دانش به کار بردن اطلاعات علمی موجود درباره انسان در طراحی محیط کار را ارگونومی می نامند که دارای زیر شاخه های مختلف و متعددی است.

وی اضافه کرد : ارگونومی ظرفیت ها و توانمندی های انسان را بررسی و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی مشاغل، فرآورده ها، محیط کار و تجهیزات به کار می بندد.

مهندس سیفعلیان همچنین تصریح کرد : آشکارترین اثر مثبت طراحی درست و مناسب مشاغل، تجهیزات و محیط کار، بالا رفتن سطح ایمنی، بهداشت، تطبیق کار با کارگر بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری است.

در ابتدای این همایش علمی، دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، رضایت شغلی کارکنان را مقوله ای مهم در پیشبرد اهداف عالیه سازمان توصیف کرد.

دکتر نحوی نژاد اذعان داشت : میزان رضایتمندی کارکنان وابسته به عوامل مختلفی است که باید به یکایک آنان توجه محتوم داشت تا نتایج حاصل از این رضایت شغلی به بهبود کیفیت زندگی مددجویان منجر شود.